وبلاگicon
نمونه سوالات دینی پایه ی سوم راهنمایی - نمونه سوالات

نمونه سوالات

نمونه سوالات درس به درس اول تا سوم راهنمایی

نمونه سوالات دینی پایه ی سوم راهنمایی

بسمه تعالی         

نام آموزشگاه : مدرسه را هنمایی شهدای خشت سر        

تاریخ امتحان : ..../10/86

پایه تحصیلی :   سوم راهنمایی                  نام درس : دینی

مدت امتحان :  60 دقیقه        تعداد کل سوال :  20   

1- ارتباط مخصوصی که میان علت و معلول بر قرار است چه نام دارد؟ 5/0 نمره

 

                 الف: علت() ب: علیت () ج : معلول ()  د : پدیده ()

 

2- برهان نظم و برهان علیت گرد وغبار بی توجهی و غفلت را از اندیشه و فطرت انسان

 

پاک می کند. 5/0 نمره                                ص ()     غ ()

 

3- روز فصل یعنی چه؟5/0 نمره

 

         الف: روز جدایی () ب : روز حسابرسی () ج : روز قصاص() د : هیچکدام ()

 

4- همه ی بهشتیان از نظر کدام گزینه با یکدیگر متفاوت هستند؟ 5/0 نمره

 

 الف: میزان ایمان () ب: میزان خلوص ()  ج : مقدار اعمال صالح ()  د: همه ی موارد () 

 

5-  تفاوت انسان با دیگر موجودات در کدام موارد زیر می باشد؟5/0 نمره

 

 الف : قدرت تفکر ()

 ب : تصمیم گیری ()

ج : اختیار ()

د : همه ی موارد ()

 

6- پیامبر چه کسی را برای تبلیغ دین اسلام به یثرب اعزام فرمود؟5/0 نمره

 

الف : اسعد بن زراره ()

 ب : عبادة بن صامت ()

 ج : مصعب ()

 د : حضرت علی (ع) ()

 

7- پیامبر موضوع هجرتش را با چه کسی در میان گذاشت؟ 5/0 نمره

الف : حضرت علی (ع) ()

 ب :ا بوبکر ()

  ج : عبدالله ()

  د : هیچکدام ()

8- پیامبر هنگام مهاجرت از مکه به مدینه چه مدت و در کجا پنهان بود؟5/0 نمره

 

الف:3 سال غار ثور()

ب:3شبانه روز غار ثور()

ج :3 سال غار حرا ()

د:3 روز غار حراء()

9- پیش از ورود به مدینه پیامبر در چه مکانی فرود آمدند؟5/0 نمره

الف: سرزمین غدیر خم ()

 ب نزدیک کوهی در منا ()

ج : دهکده ی قبا ()

  د: هیچکدام ()

 

10- بهترین هجرت ها هجرت از ... و ...و بالاترین جهاد ها جهاد با  ...و ... می باشد.1 نمره

 

11- اولین چیزی که در قیامت محاسبه می شود .....و زیباترین چیزی که انسان از این دنیا

 

با خود می برد.....  می باشد.  1 نمره


12 - چرا به قیامت یوم الحساب می گویند؟ 1 نمره

 

13 - قصاص یعنی چه ؟ 1 نمره

 

14- چرا مردن برای بعضی ها ناپسند است؟با توجه به سخن ابوذر توضیح دهید. 1 نمره

 

15- سه اصل اساسی که همه ی پیامبران انسانها را به ایمان آوردن به آن فرا می خوانند

 

کدامند؟ 5/1 نمره

 

16- نقش والای حضرت علی (ع) در آغاز هجرت پیامبر به مدینه چه بود؟  5/1 نمره

 

17- مبدأ تاریخ اسلامی چیست؟و چرا این مبدأ را برای تاریخ اسلام برگزیده اند؟  5/1 نمره

 

18 - مفاد نخستین پیمان در عقبه چه بود؟ 5/1 نمره

 

19- پیامبر در باره ی فقیهان چه فرمودند؟  2 نمره

 

20 - آیه ی زیر را ترجمه کنید. 2 نمره

 

اِنَّ الّذینَ قالوا ربُّنا اللهُ ثمَّ استَقاموا فَلا خَوفٌ عَلَیهِم وَ لا هُم یَحزَنون.

 

                                                                (  سوره احقاف آیه ی 13)

 

 

تاریخ ارسال: جمعه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 12:09 ب.ظ | نویسنده: سپهر | چاپ مطلب 0 نظر