وبلاگicon
نمونه سوالات
X
تبلیغات
رایتل

نمونه سوالات

نمونه سوالات درس به درس اول تا سوم راهنمایی

نمونه سوالات نوبت دوم دینی اول راهنمایی

                             باسمه تعالی


1-عبارت های زیررا مرتب کنیدوآن را به صورت کامل داخل کادربنویسید.

همدیگررا یاری کنید/درنیکی/گناه ودشمنی/وپرهیزگاری/ولی در/یار همدیگر نباشید

سوره ی مائده آیه ی(2):

 


2-گزینه ی صحیح وغلط را مشخص کنید.                                      ص  غ

1-آیا نصب پله های اضطراری درآپارتمان نوعی پیش بینی خردمنانه است.( ) ( )

2-اولین مرحله ی کسب دانش گوش فرا دادن می باشد.                       ( ) ( )

3-در رکعت اول ودوم هر نمازخواندن سوره ی حمد ویک سوره ی دیگر از قرآن واجب است.                                                                       ( ) ( )

4-با پیروی کردن از راهنمایی های پیامبران میتوانیم از خداوند به خاطراین نعمت بزرگ تشکر عملی کنیم.                                                        ( ) ( ) 


 3-گزینه های صحیح راعلامت بزنید.

1-اگر کسی دانسته با لباس و یا بدن نجس نماز بخواند نماز او چه حکمی خواهد داشت؟

1)صحیح است       2 )اشکالی ندارد       3)باطل است         4 )الف و ب

2-پزشکی که دلسوزانه به بیماران خدمت می کند با این کار از کدام نعمت خدا قدردانی میکند؟

1) علم ودانش         2)ثروت                 3)جسم             4)هیچ کدام

3-یکی ازگزینه های زیر جزو ارکان نماز نیست.

1)صلاة               2)تکبیبرة الاحرام     3)سجود           4)1و2

4-بنا بر فرمایش امام رضا(ع) ارزش هر رکعت نماز جماعت به اندازه ی چند رکعت نماز فردی است؟

1)دوهزار            2)سه هزار             3)چهار هزار     4)بیست هزار


4-جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

الف)مادر دشمنی و........نباید همدیگر را یاری کنیم.

ب)راهنمای انسان ها در سفر به سوی بهشت...........هستند.

ج)در حالت رکوع باید بگوییم....................... .

د)حضرت نوح(ع) بیش از............سال در میان مردم زندگی میکرد.


5-جدول زیر را کامل کنید.

نعمت

شکر نعمت

نا سپاسی نعمت

دارایی وتوانایی ها

 

 

گوش

 

 


6-سوالات تشریحی.

1-منظور از کلمه ی رشد چیست؟

..........................................................................................................................................................................................................

2-دنیا مزرعه ی آخرت است یعنی چه؟

..........................................................................................................................................................................................................

3-در فرهنگ اسلامی به چه کسی گفته می شود؟

..........................................................................................................................................................................................................4- از این جمله ی حضرت زهرا چه درسی میگریم؟

                      «اول همسایگان بعد خودمان»

..........................................................................................................................................................................................................

5-آیا رشد عقلی ما می تواند به رشد اخلاقی ما کمک کند؟مثال بزنید.

..........................................................................................................................................................................................................

6-عذاب چه کسی به وجود آورده است؟توضیح دهید.

..........................................................................................................................................................................................................

7-زمین چه چیزی را با چه شرطی پاک میکند؟

..................................................................................................... .....................................................................................................8-چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟

..........................................................................................................................................................................................................

9-آیا بین دروغ گویی و پیمان شکنی ارتباطی وجود دارد؟

..........................................................................................................................................................................................................10-چرا خداوند بعضی چیز ها را حلال و بعضی را حرام کرده است؟

..........................................................................................................................................................................................................

 

11-مهم ترین فایده ی نماز خواندن را توضیح دهید.

..........................................................................................................................................................................................................

12-با توجه به سخن امام حسین(ع)مرم چه زمانی به ارزش نعمت های خداوند پی

می برند؟..........................................................................................

13-چرا خداوند ما را می بیند وهمواره به ما توجه می کند؟

.....................................................................................................14-نماز گزار از چه زمانی می تواند نمازش را شکسته بخواند؟

.....................................................................................................

                                                                                                                            

تاریخ ارسال: جمعه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 05:47 ب.ظ | نویسنده: سپهر | چاپ مطلب 0 نظر

نمونه سوالات قرآن اول راهنمایی

سوالات درس  : قرآن پایه اول راهنمایی خرداد ماه

 

  1 -    کدام کلمه به معنای  تاریکی ها می باشد . 25/0

 

الف : یُخرِجُ                 ب: مِن                   ج : ظُلُمات         

 

2 - هرگاه به آخر کلمه ای ........اضافه شود آن کلمه به صورت جمع معنا می شود . 25/0

 

3 - معنی لغات زیر را بنویسید .2

 

لا یهدی =          لَیل =               مُبین=         سِراج =           عَظیم =

 

فَضل=                   رازِق =                    یَوم =

 

4 - معنی آیات زیر را بنویسید . 4

 

الف : خَلَقَ السّماواتِ وَ الأر ضَ =

 

ب: اِنّا اَرسَلنا نُو حا اِلی قَو مِه ی=

 

ج: وَ جَعَل الشَّمسَ سِراجا= 

 

د: اِنّ اللّهَ عَلیم خَبیر =

 

5 - ترجمه ی صحیح هر عبارت را علامت بزنید .75/0

 

   اِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ    

          

   الف – قطعا پروردگارشان الله است()

 

   ب: قطعا پروردگارتان الله است  ()

 

6 - جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید . 75/0

 

                                                                                       

مفرد 

معنا

 

جمع 

معنا

مَسجد

مسجِد

        

مساجد 

مسجد ها          

مَغرِبْ

          

 

 

 

                                                                                                                                          

                                        

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

7 - کلمات زیررا در جای مناسب قرار دهید . 1                          

 

  ( الّرازقینَ- الّسماوات – الّزکاﺓ )

 

الف: خَلَقَ الله ...........وَالارضَ بِالّحَقِّ.

 

ب: وَاللهُ خَیرُ................. .

 

8 - ترجمه ی عبارات قرآنی مقابل را کامل کنید . 1

 

الف : قُل هُوَ رَبِّی : بگو اوست .......................

 

ب :  قُلِ الحَمدُلِلّهِ : بگو حمد ......................... .

                                                                                      

                                                                                                                                                                         *موفق باشید *                 

تاریخ ارسال: جمعه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 12:15 ب.ظ | نویسنده: سپهر | چاپ مطلب 0 نظر

نمونه سوالات قرآن اول راهنمایی

سوالات درس  : قرآن پایه اول راهنمایی خرداد ماه

 

  1 -    کدام کلمه به معنای  تاریکی ها می باشد . 25/0

 

الف : یُخرِجُ                 ب: مِن                   ج : ظُلُمات         

 

2 - هرگاه به آخر کلمه ای ........اضافه شود آن کلمه به صورت جمع معنا می شود . 25/0

 

3 - معنی لغات زیر را بنویسید .2

 

لا یهدی =          لَیل =               مُبین=         سِراج =           عَظیم =

 

فَضل=                   رازِق =                    یَوم =

 

4 - معنی آیات زیر را بنویسید . 4

 

الف : خَلَقَ السّماواتِ وَ الأر ضَ =

 

ب: اِنّا اَرسَلنا نُو حا اِلی قَو مِه ی=

 

ج: وَ جَعَل الشَّمسَ سِراجا= 

 

د: اِنّ اللّهَ عَلیم خَبیر =

 

5 - ترجمه ی صحیح هر عبارت را علامت بزنید .75/0

 

   اِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ    

          

   الف – قطعا پروردگارشان الله است()

 

   ب: قطعا پروردگارتان الله است  ()

 

6 - جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید . 75/0

 

                                                                                       

مفرد 

معنا

 

جمع 

معنا

مَسجد

مسجِد

        

مساجد 

مسجد ها          

مَغرِبْ

          

 

 

 

تاریخ ارسال: جمعه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 12:13 ب.ظ | نویسنده: سپهر | چاپ مطلب 0 نظر

نمونه سوالات قرآن پایه ی دوم راهنمایی

با سمه تعالی    آزمون قرآن پایه  ی دوم راهنمایی     (  بارم 5 نمره)      

 

1 -  کدام یک از کلمه ها با توجه به معنی آن نادرست است؟5/0نمره

 

أساءَ - بدی () ب: حیث - هرجا () ج : تُجزی – پاداش داده شود()

 د: ریب – شک و تردید()

 

2 - با توجه به عبارت ومعنی داده شده جای خالی را با پر کنید ؟5/0نمره

 

« کُلوا مَن طَیّبات ما رَزَقناکُم»  « ..... از چیزهای پاکیزه ای که به شما .....  »

 

الف: بخورید – روزی دادیم () ب: اسراف نکنید – روزی دادیم ()

ج : بیاشامید – عطا کردیم() د: بخورید – عطا کردیم()

 

3 - کلمات گوش، نازل شد، جاودان به ترتیب معنی کدام گزینه هاست؟75/0نمره

الف: سَمیع – اُنزِلَ – خُلد ()

 ب: خُلد – اَنزَلَ - سَمع ()

 ج: سَمع – خُلد - یَنزِلُ()

د: سَمع – اُنزِلَ - خُلد ()

 

4 - معنای کلمه های (اَبصار و السّاعَة ) به ترتیب کدام است؟75/0نمره

الف:دل ها ، هوا و هوس ()

 ب: چشم ، شک و تردید ()

ج: گوش ها ، روز قیامت()

 د: چشم ها ، روز قیامت ()

 

5 - معنی کلمه ی « تَصریف» کدام است؟ 5/0نمره

الف : جنبنده () ب: تسلط () ج:حرکت () د: بادها ()

 

6 - معنای عبارت « ذوقوا عَذابَ الخُلدِ » کدام  است؟1نمره

الف : چشیدند عذاب جاودان را ()   

 ب: و به آنها گفته شد بچشید عذاب آتش را ()

ج : بچشید عذاب جاودان را ()  

د :  و به آنها می گویند بچشید عذاب جهنم را ()

 

7 - ترجمه ی عبارت ( یَدالله ِ فوَق اَیدیهِم) کدام است؟1نمره

 

الف : قطعا بخشش به دست خداست ()   ب : این کتابی مبارک است که فرو فرستادیم آن را()  ج: پروردگارا ایمان آوردیم پس ما را بیامرز ()

د : دست خدا بالای دست های آن هاست ()

 

 

تاریخ ارسال: جمعه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 12:11 ب.ظ | نویسنده: سپهر | چاپ مطلب 0 نظر

نمونه سوالات دینی پایه ی اول راهنمایی

به نام یکتای هستی بخش

اداره آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد

مدرسه راهنمایی شهدای خشت سر

آزمون  دینی     پایه اول راهنمایی نوبت  دوم 

خرداد ۸۸

دانش آموزخوبم با توکل به پروردگار مهربان سؤالات را با دقت بخوان و پاسخ مناسب را بنویس. ان شاءا... موفق هستی 

 

۱- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف)به پیامبرانی که دارای دین و شریعت مخصوص بودند ، پیامبران ..........گفته می شود.

ب)مهمترین تصمیم حضرت ابراهیم ایجاد .............. بود.

ج) پیامبر خدا .....و...... را عامل اصلی سیه روزی و بد بختی مردم می دانست.

د)تیمم بر چیز های غصبی یا نجس ........................ است.

و)سه اساسی که جامعه اسلامی بر آنها استوار است عبارتند از ....... و ........... و..............   .

 ۲ - پاسخ صحیح عبارت زیر را با علامت ×مشخص کنید.

فریضه مهمی که قوم صبا ان را فراموش کرده بودند چه بود؟

۱- جهاد    ۲. روزه         ۳. امر به معروف و نهی از منکر       ۴.زکات

 ۳ - صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

الف ) سعادت هر انسانی درگرو اعمال و رفتار اوست .  ص          غ

ب)تیمم بر چیزهای غصبی یا نجس باطل است.          ص          غ

 ۴- وظیفه ما دربرابر  پرور دگارمان چیست؟

 ۵- مهمترین وظیفه یک  مسلمان نسبت به دیگر مسلمانان با توجه به سخن پیامبر چیست؟4 مورد آنرا بنویسید.

 ۶- شهادت یعنی چه؟

 ۷- همکاری و هماهنگی و نظم دقیق میان پدیده ها نشان وگواه چیست؟

 ۸- ثواب نماز جماعت چگونه است؟(با توجه به سخن امام رضا (ع)

 ۹- توشه سفر آخرت چیست؟(3 مورد)

 ۱۰- پیامبر در باره کار کر دن و به دست آوردن روزی حلال چه فرموده اند؟

۱۱ - پیامبر در باره دانش حضرت علی (ع) چه فرموده است؟

 ۱۲ - سوال کردن در فرهنگ اسلامی چند معنا و کاربرد دارد،بنویسید؟یک مورد آن را توضیح دهید

 ۱۳- امام جماعت باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟(2مورد)

 ۱۴ -وقت نمازصبح چه هنگامی است؟

 ۱۵- از ویژگی های پیامبران3 مورد را بنویسید؟

۱۶ - آیه مبارکه زیر را ترجمه کنید؟

کل نفس ذائقه الموت ثم الینا ترجعون(سوره عنکبوت آیه57)

 

پیروز و سربلند باشید .

تاریخ ارسال: جمعه 16 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 12:11 ب.ظ | نویسنده: سپهر | چاپ مطلب 0 نظر
   1      2   >> صفحات وبلاگ